Biuletyn Euroatlantycki: Debata nad wprowadzeniem euro w Polsce – szanse i zagrożenia

Rozmowy na temat wprowadzenia euro w Polsce powracają do debaty politycznej co kilka lat od momentu wstąpienia kraju do Unii Europejskiej. Ich kolejny etap zainicjował Jarosław Kaczyński w kwietniu 2019 r., apelując do liderów pozostałych partii politycznych o podpisanie wspólnej deklaracji, stanowiącej, że Polska nie przyjmie euro bez odpowiednio wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego. Propozycja wywołała jednak … More Biuletyn Euroatlantycki: Debata nad wprowadzeniem euro w Polsce – szanse i zagrożenia