Społeczność międzynarodowa w obliczu zmian klimatu – wokół COP24

W dniu 30 listopada 2018 roku, na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego w Katowicach, na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się organizowana przez nasze Koło ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczność międzynarodowa w obliczu zmian klimatu – wokół COP24”. Na wydarzenie złożyły się 4 panele tematyczne, trwające łącznie blisko 10 godzin. W tym czasie wygłoszonych zostało 18 referatów przygotowanych przez studentów i doktorantów z całej Polski. Konferencja została objęta patronatem honorowym Prezydenta m.st. Warszawy. Swojego wsparcia w ramach patronatu udzielił także Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie oraz Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji.

222
Przemówienie wprowadzające Oskara Kulika (Fundacja WWF Polska)

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00. Przemówienie otwierające konferencję wygłosili przedstawiciele Koła Euroatlantyckiego, przedstawiając inspirację dla organizacji konferencji. Następnie wyświetlono film przygotowany przez Fundację WWF Polska pt. „Klimat się zmienia”, po którym prelekcję wygłosił Oskar Kulik – ekspert ds. klimatu i polityki energetycznej Fundacji WWF Polska.  Ekspert wprowadził uczestników w tematykę zmian klimatu i trwającego obecnie szczytu klimatycznego, podczas którego pełni rolę obserwatora.

Panel I

Pierwszy panel koncentrował się wokół zagadnień związanych z międzynarodową polityką klimatyczną. Rozpoczęło go wystąpienie Aleksandry Zbróg, reprezentującej Uniwersytet Warszawski, która przedstawiła strategię walki z globalnym ociepleniem międzynarodowej federacji organizacji pozarządowych Friends of the Earth International. W kolejnym referacie Agnieszka Wójcik z Uniwersytetu Warszawskiego przybliżyła kwestie odpowiedzialności państw i innych podmiotów prawa międzynarodowego za niszczenie środowiska naturalnego w świetle zobowiązań międzynarodowych. Następny referat wygłosił Piotr Sieniawski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, poddając pod dyskusję prawnomiędzynarodowe konsekwencje zatopienia terytorium państw wyspiarskich. Ostatnia prezentacja w panelu przypadła przedstawicielowi Uniwersytetu w Białymstoku, Bartłomiejowi Korolczukowi. Przedstawił on problem Przejścia Północno-Zachodniego,  które ze względu na topnienie Arktyki otwiera się dla żeglugi morskiej. Przemówienia prelegentów podsumowała i oceniła mgr Barbara Kratiuk, ekspert ds. międzynarodowej ochrony środowiska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Panel II

Na panel drugi złożyło się 5 referatów poświęconych polityce klimatycznej wybranych państw, w tym głównych światowych emitentów gazów cieplarnianych. Panel otworzyło wystąpienie Macieja Hacagi z Akademii Sztuki Wojennej, który dokonał przeglądu strategii obronnych USA, Wielkiej Brytanii i Polski pod kątem zawartych w nim zapisów dotyczących zmian klimatu. Następnie Marlena Okrzejska z Uniwersytetu Warszawskiego dokonała analizy polityki klimatycznej USA w latach 2009-2018, przedstawiając główne działania administracji Baracka Obamy na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz omawiając regres w polityce klimatycznej USA datowany od objęcia urzędu Prezydenta USA przez Donalda Trumpa. Ocena stanowiska państw Ameryki Północnej wobec zmian klimatu została wzbogacona o wystąpienie Jakuba Serafina z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczące niespójnej polityki klimatycznej Kanady. Kolejny referent, Stefan Kasprzyk z Uniwersytetu Warszawskiego, wskazał na główne problemy w transformacji niemieckiego sektora energetycznego. Rewolucja ekologiczna w Chinach została przedstawiona przez Nicole Jung z Uniwersytetu Warszawskiego. Wystąpienia zostały wzbogacone o komentarz dr. Krzysztofa Księżopolskiego, eksperta ds. polityki klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Panel III

Tematem przewodnim trzeciego panelu było stanowisko Unii Europejskiej wobec przeciwdziałania zmianom klimatu. W pierwszym wystąpieniu Patryk Bukowski z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił problematykę dostaw surowców energetycznych do Unii Europejskiej, skupiając się na politycznych przeszkodach w ich dywersyfikacji. Kolejne wystąpienie, przygotowane przez Norberta Kostanka z Uniwersytetu Warszawskiego, objęło polską perspektywę na solidarność energetyczną w ramach Unii Europejskiej. Następnie Krzysztof Worek, reprezentujący Uniwersytet Warszawski, przedstawił Europejski System Handlu Uprawnieniami, jako narzędzie walki z emisją dwutlenku węgla. Ostatni referat przedstawił Łukasz Kordowina, również z Uniwersytetu Warszawskiego. Przeanalizował on, czy europejskie normy prawne w zakresie ochrony środowiska mogą być postrzegane jako bariery w międzynarodowym obrocie handlowym. Panel podsumował i zamknął prof. Tomasz Żylicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dokonał on oceny poszczególnych wystąpień oraz rozwinął temat ochrony środowiska z perspektywy ekonomii międzynarodowej.

Panel IV

Zagadnieniom polityki klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego Polski został poświęcony wieńczący konferencję panel czwarty. Rozpoczęło go wystąpienie Anny Kurzak-Mabrouk, reprezentującej Politechnikę Częstochowską, która przedstawiła problematykę gospodarowania odpadami. Kolejną prezentację przygotował Paweł Zalewski z Uniwersytetu Warszawskiego, który w swoim wystąpieniu analizował współczesny dyskurs publiczny dotyczący smogu. Następny referent z Uniwersytetu Warszawskiego, Jędrzej Kmieć przedstawił główne przeszkody i wyzwania związane z budową niskoemisyjnej gospodarki w Polsce. W następnej kolejności reprezentant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Paweł Domagała, przybliżył uczestnikom koncepcję inteligentnych sieci energetycznych, jako remedium na niedobory energii elektrycznej w Polsce. Ostatni referat w tym panelu przedstawiła Elżbieta Chilińska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, omawiając problem niedoboru wody, jako potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa. Panel podsumował dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Ocenił on wystąpienia prelegentów oraz przedstawił stan polskiego sektora energetycznego, szanse na odejście od węgla jako jego podstawy, perspektywy i zasadność budowy elektrowni atomowej, a także możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s