Seminarium „Rozbrojenie nuklearne w XXI wieku” – relacja

11 stycznia 2019 roku odbyło się seminarium naukowe Koła Euroatlantyckiego pt. „Rozbrojenie nuklearne w XXI wieku: stan obecny, trendy, zagrożenia”. W wydarzeniu wzięli udział: prof. Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2010-2015, dr Marcin Andrzej Piotrowski, analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz Łukasz Kulesa, szef Biura Badań w think tanku European Leadership Network.

Społeczność międzynarodowa w obliczu zmian klimatu – wokół COP24

W dniu 30 listopada 2018 roku, na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego w Katowicach, na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się organizowana przez nasze Koło ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczność międzynarodowa w obliczu zmian klimatu – wokół COP24”. Na wydarzenie złożyły się 4 panele tematyczne, trwające łącznie blisko Więcej…