Koło Euroatlantyckie UW zajmuje się szeroko pojętą tematyką obszaru Europy i Ameryki Północnej w kontekście politycznym, gospodarczym i społecznym. Opiekunem Koła jest prof. UW dr hab. Robert Kupiecki. Podstawowymi formami naszej aktywności są panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, udział w konferencjach naukowych oraz wydawanie Biuletynu Euroatlantyckiego. 

Członkostwo w Kole Euroatlantyckim stanowi szczególną okazję do poszerzania swojej wiedzy na temat obszaru euroatlantyckiego, a także rozwijania kompetencji badawczych wśród osób podzielających te zainteresowania. Dodatkowym atutem Koła jest nasza współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu tematycznym, takimi jak The Bridge Foundation, Stowarzyszenie Euroatlantyckie, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych czy inne studenckie koła naukowe. 

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do Koła prosimy o kontakt mailowy lub przez Messengera. Mile widziany będzie własny pomysł na seminarium, wydarzenie lub inny projekt. Członkiem Koła Euroatlantyckiego może zostać każdy student UW, niezależnie od studiowanego kierunku. Każdy członek naszego Koła działa w przynajmniej jednej sekcji (aktualności, promocji, finansowej, graficznej, logistycznej), choć nie trzeba deklarować od razu, do której sekcji chce się dołączyć.

Na wszystkie pytania i wątpliwości chętnie odpowiemy mailowo.


The Euro-Atlantic Club of the University of Warsaw deals with the area of Europe and North America in its political, economic and social aspect. The Club’s supervisor is Prof. Robert Kupiecki. The main activities of the Club include expert panels, partaking in academic conferences and issuing the Euro-Atlantic Newsletter.

The Euro-Atlantic Club Membership is a unique opportunity to broaden your knowledge of the Euro-Atlantic Area and to develop your academic skills with people who share the same passion. Another advantage of our Club is that we cooperate with other associations of a similar focus, such as The Bridge Foundation, The Euro-Atlantic Association, Centre of International Initiatives, and other student clubs.

Everyone willing to join is asked to e-mail us or write to us via Messenger. Your own idea for an academic seminar, an event or other project will be most welcome. Any member of the University of Warsaw can become a Euro-Atlantic Club Member. Every Member will work within at least one section (Newsletter, Promotion, Finances, Graphics, Logistics), although one can take some time before deciding which section to join. 

We are looking forward to answering to any of your questions or doubts via e-mail.

0 +
zaangażowanych członków
0 +
lata działalności