27 marca odbyło się seminarium naukowe Koła Euroatlantyckiego UW i Centrum Inicjatyw Międzynarodowych pt. “Co dalej z Brexitem?”. Seminarium miało formę panelu eksperckiego, a wzięli w nim udział dr Małgorzata Kaczorowska z Instytutu Nauk Politycznych UW, ekspertka do spraw systemów partyjnych i polityki brytyjskiej, dr Krzysztof Winkler, ekspert do spraw brytyjskiej i amerykańskiej polityki zagranicznej i gospodarczej, kwestii układu sił na świecie, zagadnień dotyczących bezpieczeństwa militarnego i gospodarczego, oraz reprezentant Centrum Inicjatyw Międzynarodowych — dr Grzegorz Gogowski, ekspert do spraw Wielkiej Brytanii i bezpieczeństwa międzynarodowego. Seminarium poprowadzili członkowie Koła: Małgorzata Dmitruk i Łukasz Kordowina.

Wydarzenie składało się z trzech części. W pierwszej z nich prowadzący panel zadawali ekspertom pytania dotyczące dotychczasowego przebiegu burzliwego procesu przygotowywania się Zjednoczonego Królestwa do wystąpienia z Unii Europejskiej oraz jego percepcji zarówno przez społeczeństwo brytyjskie, jak i przez UE. Niebagatelną rolę odegrał tu wątek wpisania decyzji o brexicie w długofalowe tendencje polityki brytyjskiej. Prelegenci dokonali oceny możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji. Następnie wybrzmiały dociekliwe pytania ze strony publiczności. Trzecia część seminarium przypominała formą część pierwszą, a pytania zadawane ekspertom dotyczyły konsekwencji brexitu dla relacji brytyjsko-unijnych, Unii Europejskiej oraz Polski.

Serdecznie dziękujemy naszym ekspertom za udział w dyskusji panelowej. Szczególne podziękowania kierujemy także w stronę Centrum Inicjatyw Międzynarodowych za udaną współpracę przy organizacji seminarium. Zapraszamy na nasze kolejne wydarzenia.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *